Voordelen

De meerwaarde voor u opgesomd

Merk- en terugvangstmethodieken

ELFI wordt veel gecombineerd met merk- en terugvangstmethodieken (bijvoorbeeld Lincoln-Petersen of Chapman), waarbij gevangen dieren worden voorzien van een kleurmerk. Op basis van terugvangsten kunnen vervolgens schattingen gemaakt worden van het absolute aanbod van glasaal op de onderzoekslocatie, de migratiesnelheid en de barrièrewerking in tijd van het kunstwerk (de stuw, gemaal, RWZI of sluis). Kleuringstechnieken die hiervoor meestal worden gebruikt zijn Visible Implant Elastomer Tags (VIE-tags), maar ook kleuring met Bismarck Brown. 

Voordelen ELFI op een rij

 • Inzetbaar voor groot aantal onderzoeksdoeleinden, onder andere:
  • Aanbod glasaal en juveniele aal 
  • Continue monitoring
  • Testen van parameters van (te realiseren) aalgoten, zoals klimsubstraat, locatie, lokstroom en effect van bemaling
 • Het is een kostenefficiënte onderzoeksmethode.
 • Ook detectie bij zeer lage aantallen is mogelijk.
 • Het resultaat is objectief en uniform, overal is de uitvoering gelijk.
 • De combinatie met merk- en terugvangstmethodieken.
 • ELFI kan op iedere locatie worden geplaatst waar een lokstroom te genereren is.

In 2020 is op 63 locaties drie maanden onderzoek gedaan met ELFI, zowel in zout- als in zoetwater. De techniek biedt vele voordelen ten opzichte van het traditionele kruisnetmonitoren, zoals continu monitoren, minder personele inspanning en mogelijkheden om aalmigratiegedrag (zoals effect van lokstromen en migratiesnelheid) te onderzoeken.