Publicaties & links

Migratiebarrière

Monitoring vispassage

Onderzoek beschikbaarheid glasaal bij RWZI’s

Glasaal tellen

Jonge aal telt

Leeuwarder Courant, De Heining

Evaluatie glasaaldetector
Glasaalbemonsteringen op binnenwater
Glasaal met een luchtje