Publicaties & links

Movement Ecology volume 12, Article number: 15 (2024) Glass eel migration in an urbanized catchment: an integral bottleneck assessment using mark-recapture.

Migratiebarrière

Monitoring vispassage

Onderzoek beschikbaarheid glasaal bij RWZI’s

Glasaal tellen

Jonge aal telt

Leeuwarder Courant, De Heining

Evaluatie glasaaldetector
Glasaalbemonsteringen op binnenwater
Glasaal met een luchtje