Projecten

Een selectie van onze meest recente projecten

Glasaaldetector onderzoekslocaties

ELFI wordt ingezet, zowel in zout- als in zoetwater. Op sommige locaties is er meerdere jaren achtereen gemonitord of met meerdere ELFI’s tegelijk. 

Graag lichten we een aantal projecten toe:

  • Glasaalonderzoek en monitoring 2021 voor het landelijke meetnet langs de Nederlandse kust

Er zijn in 2021 15 locaties onderzocht en in totaal ruim 71.000 glasalen gevangen. Het seizoen kwam traag op gang, waarschijnlijk doordat de kou lang aanhield. De spuisluizen waren dit jaar minder in trek. We hebben, ten opzichte van voorgaande jaren, meer glasalen gemerkt, ruim 24.500. In totaal zijn er daarvan ruim 3100 teruggevangen. Het bijzondere van dit jaar was ook dat we 3 jonge aaltjes van vorig jaar hebben teruggevangen met ELFI. Ook zijn diverse glasalen op andere locaties teruggezien. Een prachtig resultaat waarmee we veel leren over het gedrag en verspreiding van glasaal.

  • De aantrekkingskracht van rioolwaterzuiveringen op glasaal

We hebben onderzoek gedaan naar het effect van effluent op de migratie van glasaal. Na inzet van onder andere ELFI blijkt dat effluent op sommige locaties een sterk lokkende werking heeft op glasaal.

  • Migratieonderzoek naar het gebruik van de nieuw gerealiseerde vispassage De Heining (Marrum) door glasaal 

Met de inzet van ELFI is het aanbod en het gebruik van de vispassage door glasaal aangetoond. Door merk- en terugvangstmethodiek (VIE-tags) is gebleken dat er een flinke periode kan zitten tussen aankomst en gebruik van de passage. Een vervolgmonitoring heeft op eenzelfde manier in 2020 plaatsgevonden.

  • Vergelijkend onderzoek tussen kruisnet en ELFI voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Wageningen Marine Research (WMR) heeft als landelijke monitoringstaak om jaarlijks de intrek van glasaal met kruisnetten te meten. Daarnaast wordt een driejarige, vergelijkende studie uitgevoerd tussen het kruisnet en ELFI. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van merk- en terugvangstmethodes, middels VIE-tags, om inzicht te krijgen in de barrièrewerking van kunstwerken (sluizen, gemalen, dammen). Resultaten worden gepubliceerd in ICES WGEEL.

Glasaaldetector onderzoekslocaties

Op onderstaande kaart ziet u de locaties waar in 2020 met ELFI onderzoek is gedaan.

http://visserijservicenederland.nl