Ontwikkeling

Gezamenlijk product met veel potentie

Doorontwikkeling ELFI

Waardenburg Ecology en Visserij Service Nederland zijn continu bezig ELFI verder te ontwikkelen en te optimaliseren ten behoeve van kostenefficiëntie, onderzoeksmogelijkheden en een hogere dataresolutie. Op dit moment wordt er gewerkt aan de volgende zaken:

  1. Een geautomatiseerd telsysteem, zodat van minuut tot minuut bekend is hoeveel glasalen worden gedetecteerd, waarbij tevens gekleurde glasalen (zie onder) worden herkend.
  2. Een automatisch doorvoersysteem (mobiele aalgoot) van glasalen naar het achterland. Hiermee worden dubbeltellingen voorkomen en wordt een hogere migratie-efficiëntie behaald.
  3. ELFI wordt gemodificeerd om tevens ingezet te kunnen worden voor onderzoek naar rivierprik (Lampetra fluviatilis) en zeeprik (Petromyzon marinus). Deze soorten worden door de IUCN Red List aangemerkt als respectievelijk ‘gevoelig’ en ‘ernstig bedreigd’.
  4. Daarnaast onderzoeken we het gebruik van ELFI als vispassage. 

Aanpassing op verzoek

Wanneer u een specifieke onderzoeksvraag wilt beantwoorden en twijfelt of ELFI u de juiste gegevens levert, neem dan gerust contact op. In overleg kunnen ook custom made aanpassingen verricht worden om aan uw vraag te voldoen.