Hoe het werkt

De natuurlijke kracht van lokstroom

Het concept

ELFI is een innovatieve methode om aanbod van glasaal te kunnen monitoren door middel van een lokstroom. In tegenstelling tot de kruisnetmonitoring monitort ELFI continu en op een gestandaardiseerde wijze, waardoor heel nauwkeurig uitspraken gedaan kunnen worden over het aanbod van glasaal op de betreffende onderzoekslocatie. ELFI kan ook worden ingezet om de opvolgende levensstadiuma van glasaal te monitoren; juveniele aal (elver) en rode aal.

De inspanning voor medewerkers beperkt zich tot het monitoren en zo nodig gelijktijdig reinigen van de detectoren.

De werking

ELFI bestaat uit een opvangbak die vol water wordt gepompt. Het overtollige water stroomt via een goot uit de bak in de watergang. De aanwezige glasalen worden door de lokstroom van zoet water aangetrokken en zullen tegen het canvas in de goot opkruipen en vallen in de opvangbak.

De bak wordt één tot enkele keren per week geleegd, waarbij de aanwezige glasalen worden geteld. Omdat ELFI constant in werking is, is het mogelijk om over een langere periode (tot enkele maanden) inzicht te krijgen in de ontwikkelingen van het glasaalaanbod.