Hoe het werkt

De natuurlijke kracht van lokstroom

Het concept

ELFI is een innovatieve methode om aanbod van glasaal en pootaal te kunnen monitoren door middel van een lokstroom. In tegenstelling tot de kruisnetmonitoring monitort ELFI continu en op een gestandaardiseerde wijze, waardoor heel nauwkeurig uitspraken gedaan kunnen worden over het aanbod van glasaal op de betreffende onderzoekslocatie. 

De inspanning voor medewerkers beperkt zich tot het monitoren en zo nodig gelijktijdig reinigen van de detectoren.

De werking

De ELFI functioneert door het kunstmatig creëren van een lokstroom. Hiervoor wordt een drijvende opvangbak gevuld met ‘lok’water, dat vervolgens via een goot met klimsubstraat (veelal canvas) de te onderzoeken watergang instroomt. Aanwezige glasalen worden door deze lokstroom aangetrokken en kruipen via het canvas omhoog, waarna ze in de opvangbak vallen en daar verzameld worden. 

De bak wordt één tot enkele keren per week geleegd, waarbij de aanwezige glasalen worden geteld. Omdat ELFI constant in werking is, is het mogelijk om over een langere periode (tot enkele maanden) inzicht te krijgen in de ontwikkelingen van het glasaalaanbod. 

Toepassingen:

ELFI wordt toegepast voor de volgende type onderzoeken:

  • Aanbod van glasaal: Er wordt bepaald hoeveel en wanneer glasalen naar een specifieke onderzoekslocatie komen.
  • Lokkende werking van onderzoekslocaties: Welk water heeft de meeste aantrekkingskracht op glasalen? Deze kennis kan ook worden gebruikt om glasalen te sturen richting een vispassage. Of om een voorziening te treffen bij locaties die ongewenst een lokkende werking hebben, zoals RWZI’s.
  • Barrièrewerking: Met merken en terugvangst wordt inzicht verkregen in de tijd die een glasaal in het onderzoeksgebied verblijft; dit geeft een maat voor de moeilijkheid om verder te migreren.
  • Functioneren vismigratievoorziening: Door een aanbod- en terugvangstonderzoek is met ELFI aan te tonen of glasalen via een vismigratievoorziening weten te migreren.
  • Migratieroute en -snelheid: Naar welke locaties verspreiden glasalen zich binnen een onderzoeksgebied en hoe snel doen zij dat? Met merken en terugvangst wordt inzicht verkregen in de route die glasalen afleggen en in hun mogelijke voorkeur voor locaties.